Politiattest Trøgstad Turnforening/Trøgstad RG.

 

Norges Idrettsforbund vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. 

Dette innebærer at alle som skal jobbe med barn under 15 år, må søke om attest hos politiet.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhentingen av attesten er gratis.

Attesten hjemsendes søkeren ved endt behandling og må fremvises/sendes til leder i Trøgstad Turnforening/Trøgstad RG. 
Denne skal ikke lagres, kun fremvises til gjennomsyn. 


Søkerne fyller selv ut personalia på søknadsskjemaet, som kan lastes ned her.

Mer informasjon om ordningen finnes på Idrettsforbundets hjemmesider.