HVA ER RG?

RG (rytmisk gymnastikk) kom til Norge i 1967 og er en av få idretter hvor flertallet er jenter og kvinner, samtidig som det også er få menn. Sporten har likheter med frittstående i turn, der enkeltutøvere eller tropper gjennomfører et innøvd program til musikk. Øvelsene består av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans. Med kroppen skal man utføre vansker innefor hovedgruppene hopp og sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Programmene skal også innholde dansetrinn og bevegelser som passer tuil musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap som skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges. Harmonien mellom kroppen, redskapet og musikken utgjør en helhet. Utførelsene og vanskene dømmes av ulike dommere.

Kjennetegn

  • Kombinasjon av øvelser og trinn satt sammen i et program til musikk
  • Utøverne bruker fem ulike redskaper som er tau, ring, ball, køller og vimpel
  • Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges
  • Elementene skal settes sammen på en naturlig måte slik at det blir flyt og harmoni
  • Man må velge elementer, stil og musikk som passer til gymnastens ferdigheter og personlighet

Konkurranseklasser og bedømming
Man kan konkurrere indivudielt eller i tropp. Rekrutter er 11-12 år og juniorer er 13-15 år. Man blir senior fra og med året man fyller 16 år. Rekruttene (nasjonal/internasjonal) konkurerer etter eget reglement og man kan stige oppover i trinn etter hvert som ferdighetene sitter. Juniorer og seniorer kan også velge nasjonalt eller internasjonalt.

Innenfor dømming er det vanskedommere som dømmer vansker og verdiene av disse. En annen type dommer er artesteridommer som dømmer kunsterisk innhold, variasjon i kroppsteknikker/redskapsteknikekr, samspill, musikk, bevegelse og orginalitet.

I Norge arrangerers det norgesmesterskap for junior og senior individuelt og tropp, internasjonal klasse, hvert år. Det deles ut kongepokal annenhvert år. Det arrangeres Norgesfinale hvert år for både nasjonal- og internasjonale gymnaster. Det arrangeres også Norges Cup hvert år for junior og senior både nasjonalt og internasjonalt, samt tropp. Rekrutterne har mulighet til å delta på flere nasjonale rekruttkonkurranser i løpet av sesongen. I tillegg arrangerer de fleste turnkretsene egne konkuranser for gymnaster i egen krets.

 

Kildehenvisning: Norges Gymnastikk- og Turnforbund (2015) 
http://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2015/10/Hva-er-RG.pdfc