INFORMASJON TIL MEDLEMMER

 

Viktig informasjon, så les nøye gjennom:

Det tilbys to gratis prøvetimer for alle nye medlemmer, så tredje gang innleveres kontaktsjemaet til trener og barnet registreres i Mysoft, registreringsystemet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Da blir man automatisk medlem der.

Faktura iverksettes etter tredje oppmøte uansett om man avbryter treningen etter dette, og det gis ikke refusjon dersom barnet velger å slutte i løpet av sesongen.

Kontaktskjemaet får du av treneren på partiet.

 

Kontigent på 200,- i året kommer i tillegg til treningsavgifter, og dette dekker forbundets sats og forsikring. Les om forbundets forsikring HER 

Betalt kontigent og treningsavgift er en forutsetning for aktivitet i hallen.

 

Gymnaster betaler selv for startavgifter for oppvisninger, konkurranser og samlinger utover vanlig trening. Det blir alltid sendt ut invitasjon med påmeldingsfrist til aktuelle gymnaster via e-post fra oss, og faktura kommer i etterkant.

 

Påmeldinger til arrangement er bindene og kan ikke refunderes.

 

Viktig at klubben har korrekt e-postadresse/faktureringsadr., og at all informasjon stemmer.

Det er Maria-Therese Høyer som er Mysoft-ansvarlig og hennes e-postadr er 

theresepip@hotmail.no

 

Trøgstad RG sin e-postadr er trogstadrg@gmail.com