Her er linkene fra gym og turn på alle de obligatoriske programmene som gjelder rekrutt og minirekrutt 2018

 

https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/#1467024751558-8b914950-8645

 

Det er både video og god forklaring på alle programmene.